ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Bağlama Aşık Etme Büyüsü

1 Comment | This entry was posted on Şub 24 2014

Bağlama aşık etme büyüsü, en tesirli aşk büyüleri ile yapılır. Bağlama aşık etme büyüsü, kuvvetli aşık etme büyüleri ile yapılır ve uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır. Kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, kendine aşık etme büyüsü, birini kendine aşık etme büyüsü, kendine bağlama aşık etme büyüsü ile canbar aşık etme büyüsü ile ve bağlama aşık etme duası ile yapılır.

Bağlama aşık etme duası için aşağıdaki dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahıym

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem.

Bağlama Aşk Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 22 2014

Bağlama aşk büyüsü, bağlama aşk büyüleri, en etkili aşk büyüleri ile yapılır. Bağlama aşk büyüleri, kendine bağlama büyüleri ile de yapılır ki sevdiğiniz kişinin tamamen size bağlanması, gözünün sizden başkasını görmemesi sağlanır.

Bağlama aşk büyüsü nasıl yapılır, bağlama aşk büyüsü, en kuvvetli aşk büyüleri ile en keskin bağlama büyüleri ile yapılır. Bağlama aşk büyüsü malzemeleri, yapılacak olan aşk büyüsü ve bağlama büyüsü yöntemine göre değişir. Çünkü her çalışmada aynı malzemeler kullanılmaz.

Bağlama aşk büyüsü nasıl yapılır, bağlama aşk büyüsü nasıl bozulur hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yühbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahıym
Kad şeğafeha hubben*
İnna leneraha fi dalalin mübin*
Yuhibbuhüm ve yühibbunehu ezilletün alel mü’minin*
Eızettin alel kafirin*
Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh

Medyum Aşk Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Şub 20 2014

Medyum aşk büyüsü, medyum aşık etme büyüsü, aşk büyüsü yapan medyum anlamına gelir.

Aşk büyüleri, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılacağı gibi ayrıldığınız eşinizi, sevgilinizi de geri getirmek, geri döndürmek için aklına girmeniz için de yapılır.

Medyum aşk büyüsü, aşk büyüsü yapan medyumlar, aşk celbi hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için okunabilecek dua;

Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü. Sübhânek-allahümme ve bi hamdike, eşhedü en lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve estağfirüke ve etûbü ileyke. Allahümme innî eteveccehü ileyke bi câhi nebiyyike’l-Mustafa nebiyyi’r-rahme, en lâ tüazzibe hâzihi’l-meyyit

Belçikada Aşk Büyüsü Yapan Hocalar

0 Comments | This entry was posted on Şub 18 2014

Belçikada aşk büyüsü yapan hocalar, belçikada aşk büyüsü yapan medyum, belçikada aşk büyüsü yapan medyumlar hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Aşk büyüsü, aşık etme büyüsü, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yani karşılıksız aşka karşılık bulabilmek için yapıldığı gibi aranızın bozuk sevgilinizin size daha çok aşık olması, tamamen size bağlanması için de yapılır, ayrıldığınız sevgilinizin tekrar aklına girip size dönmesini sağlamak için de yapılır.

“Allahümme innî es’elüke
bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke
bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis
semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü
bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ
dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile.
Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve
iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Almanyada Aşk Büyüsü Yapan Hocalar

0 Comments | This entry was posted on Şub 16 2014

Almanyada aşk büyüsü yapan medyum, almanyada aşk büyüsü yapan medyumlar yani almanyada aşk büyüsü yapan hocalar, almanyada aşk büyüsü yapan hoca, Almanya’da yaşayan medyum anlamına gelmez. Almanya’da yaşayan vatandaşlara hizmet veren medyumdur, almanyada aşk büyüsü yapan hocalar.

Aşk büyüleri, en tesirli aşk tılsımları ile en kuvvetli aşk büyüleri ile yapılır. Ve kısa sürede etkisini gösterir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.” (24) Duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir. Ayrıca şu duâ da okunmalıdır.
“Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.”

Aşk Muskası

0 Comments | This entry was posted on Şub 14 2014

Aşk muskası, aşk büyüsü, aşk vefki, sevdiğiniz kişiyi de kendinize aşık etmek için ayrıldığınız sevgilinizi kendinize geri getirmek için yapılır. Aşk muskası, aşk muskası yapımı, aşk muskası nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Aşk muskası, aşk muskaları, kuvvetli aşk büyüleri ile yapılır.

Allahümme innî es’elüke
bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke
bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis
semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü
bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ
dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile.
Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve
iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Aşk Tılsımı Yapma

0 Comments | This entry was posted on Şub 13 2014

Aşk tılsımı yapma, aşk tılsımı yapmak, sevgilimi kendime aşık etmek için aşk tılsımı yapma, sevgilimi kendime aşık etmek için aşk tılsımı yapmak için yapılır. Aşk tılsımları, sevdiğiniz kişinin de size aşık olması, sizden başkasını gözü görmemesi, size yeniden sevgiyle, aşkla bağlanması için yapılır.

Aşk tılsım, aşk tılsımı nedir, aşk tılsımları, aşk büyüleri ile yapılan kuvvetli aşk büyüleri ile yapılan enerjilerdir.

Aşk tılsımları sistemli, düzenli bir şekilde yapıldıkça aşk büyülerinin etkileri ile niyetinizin yerine gelmesi, gerçekleşmesi sağlanır.

Yevme te tis semaü bi dühanim mübiyn yağşen nas haza azabün eliym

Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin
sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.

“Allahümme innî es’elüke
bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke
bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis
semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü
bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ
dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile.
Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve
iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Aşk Tılsımı Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Şub 11 2014

Aşk tılsımı, aşk tılsımları, en kuvvetli aşk büyüleri ile yapılır.

Aşk tılsımları, sevdiğiniz kişinin üzerinde yoğunlaşarak size olan duygularının aşka, sevgiye dönüşmesini sağlar.

Aşk tılsımı nasıl yapılır, aşk tılsımları nasıl yapılır, aşk tılsım nasıl yapılır, aşk için tılsım nasıl yapılır, aşk büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

eyec’alullâhu bağde usriy-yusrâ.
Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.
Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.
İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.
İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.
Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.
İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.
İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.
İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.
İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.
Ve yen surakellâhu nasran azîzê.
İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.
İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.
İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.
Hasbünallâhu veniğmel vekîl
Lê yehzünühümül fezeul ekber
İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn
Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Ayetlerin Mealleri

Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.[4]
Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

Aşk Tılsımları

0 Comments | This entry was posted on Şub 08 2014

Aşk tılsımı,aşk tılsımları, aşk büyüsü ile yapılarak aşk büyüsünün etkilerinin karşı taraf üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

Aşk tılsımı nasıl yapılır, aşk tılsımları nasıl yapılır, aşk tılsımları; en etkili aşk büyüleri ile birlikte yapılır ve aşk tılsımlarının yapımındaki amaç sevdiğiniz kişiyi, karşı tarafı kendinize aşık etmektir. Aşk tılsımları, sevgi büyüleri ile aşk büyüleri ile aşık etme büyüleri ile birlikte yapılır.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya mücerrinnili veya müsahhırel fili ve falıkal bahrınnebiyyi israfile. Allahümme es elüke ente yessirli ma üridü ya hayre nasırı ve hayrün muin bi hakkı elhamdulillahi rabbil alemiyne. Eiyni ala külli emri bi kudretike ya rahmanü veya rahimü. Ve bi hürmet sureyi Yasin. Vebi hürmeti seyyidil mürselin habibi rabbil alemiyne. Muhammedin Sallallahü aleyhi ve selleme ve bi hakkı.

 

Aşk Tılsımı

0 Comments | This entry was posted on Şub 06 2014

Aşk tılsımı, aşk tılsımları, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için, geri döndürmek için yapılan aşk büyülerinin etkilerini harekete geçiren tılsımlardır. Aşk tılsımı yapımı, aşk tılsımı yapma, en kuvvetli aşk büyüleri ile olur. Aşk tılsımı nasıl yapılır, aşk tılsımları nasıl yapılır, aşk tılsımları, aşık etme tılsımları, kişilerin yıldızlarına ve durumlarına en uygun olacak şekilde keskin aşk büyüleri ile hazırlanır. Ve sistemli bir şekilde olması gerektiği gibi uygulanarak enerjilerinin istenilen kişi üzerinde yoğunlaşması sağlanır.

“Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim. Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru.
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn. Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.