ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Beni Sevsin İstiyorum

0 Comments | This entry was posted on Mar 18 2014

Beni sevsin istiyorum, beni sevmesini istiyorum dediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılacak olan çalışma kendine aşık etme büyüsüdür, bana aşık olsun büyüsüdür.

Sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişinin sizi sevmesi, size aşık olması için okunacak dua;

allahu la ilahe illa hüvel hayyul Kayyum`allahula ilahe illa huvel aliyul hakim.
allahu la ilahe illa huves Semiul alim`allahu la ilahe illa huver rahmanürrahim
allahu la ilahe illa huvel Vahidul Ehad`allahu la ilahe illa huvel Ferdül Varid.
allahu la İlahe illa huve raufur rahim`allahu la ilahe illa huvel azizur rahim.
allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu`allahu la ilahe illa huvel ahadus Samedu.
allahu la ilahe illa huvel Fettal alim`allah la ilahe illa huvel azizu alim.
allahu la illa huvel hannanl Mennanl Deyyan`allahu la ilahe illa huvel adirul Kahiru.
alahu la ilahe illa huver-rafiul alim`allahu la ilahe illa huver-rabbül arşul azim.
allahu la ilahe illa huvel Melikul Kudüs`allahu la ilahe illa huvel hamdul mubin.
allahu la ilahe illa huvel Baisl Varis`allahu la ilahe illa huvel Esmaul hüsna.
huvel hayy la ilahe illa huve Fadiu MuhlisineLehuddiyn` Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.
Velhamdu-lillahi rabbil alemin

Beni Sevsin Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Mar 16 2014

Beni sevsin büyüsü, beni çok sevsin büyüsü, en etkili sevgi büyüleri ile ve aşk büyüleri ile yapılır. Aşk büyülerinin etkileri ile sevdiğiniz kişinin yani sevgilinizin ya da eşinizin de sizi sevmesi, size yakınlaşması, size aşık olması sağlanır.

Beni sevsin büyüsü, kocanızın, eşinizin, sevdiğiniz kişinin ya da sevgilinizin size daha çok aşık olması, aranız bozuksa düzelmesi ya da aşkınızın, sevginizin, muhabbetinizin artması için yapılır.

Beni sevsin duası için aşağıdaki dua düzenli olarak okunur;

Bismillahirrahmanirrahim,
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Aşık Etmek İçin Etkili Büyü

0 Comments | This entry was posted on Mar 14 2014

Aşık etmek için yapılan büyülerin etkili büyüler olması gerekir ki aşk büyülerinin etkileri doğrudan olarak karşı taraf üzerinde yoğunlaşsın. Yani aşık etmek için etkili büyülerin yapılması şarttır. Etkili aşk büyüleri de daha önceden denenmiş ve netice alınmış aşk büyülerinin arasından yapılır.

Aşık etmek için etkili dua aşağıdadır ve hergün düzenli olarak okunması gerekir.

Bismillahirrahmanirrahim,
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Nişanlımı Kendime Nasıl Aşık Ederim

0 Comments | This entry was posted on Mar 12 2014

Nişanlımı kendime nasıl aşık ederim, nişanlımı kendime nasıl aşık edebilirim diyen birisi nişanlımı kendime aşık etme büyüsü ile nişanlını kendine aşık etme büyüsü ile sevdiği, aşık olduğu nişanlısını kendisine aşık edebilir. Nişanlıyı kendine aşık etme büyüsü, aranızın bozuk olduğu nişanlınız için yapılabileceği gibi sevgisinden, aşkından tam olarak emin olmadığınız nişanlınızın size daha çok bağlanması, aşk, sevgi ve muhabbeti için yapılır.

Nişanlımı kendime aşık etmek için okunacak dua, aşağıdadır.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللَّهُمَّ سَخِّرْلِى قَلْبَ مَحْبُوبِى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ كَمَا سَخَّرْتَ النَّارِ ِلاِبْرَاهِيمَ وَكَمَا سَخَّرْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدْ وَكَمَا سَحَّرْتَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِـينُ لِسُلَيْمَانْ وَكَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرِ لِمُوسَى اَللَّهُمَّ سَخِّرْلِى قَلْبَ مَحْبُوبِى فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ وَاَحْرِقْهُ كَا النَّارْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلاَمْ اَللَّهُمَّ لَيِّنْ قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَة َعَلَى مَحَبَّة َفُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülanete kema sehharten nara li İbrahimi ve kema sahhartel hadidi li Davud ve kema sahhartel cinni veş şeyatınü li Süleyman ve kema sahhartel bahri li Musa Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülaneten ve ahrikhü kennar Bi hakki Muhammed in nebiyyike aleyhisselam. Allahümme leyyin kalbe fülan ibni fülanete ala muhabbeti fülanete binti fülanete.

Sevgilimi Kendime Aşık Etme Duası

0 Comments | This entry was posted on Mar 06 2014

Sevgilimi aşık etme duası, sevgilimi kendime aşık etme duası, sevgilimi kendime aşık etmek için dua ile yapılan kuvvetli aşk büyüsüdür.

Sevgilimi kendime aşık etme, sevgilimi kendime aşık etmek, en etkili aşık etme büyüleri ile ve sevgiliyi aşık etme büyüleri ile sevgilimi aşık etme duası ile sevgilimi kendime aşık etmek için dua ile yapılır.

Sevgilimi kendime aşık etmek için okunacak dua;

Bismillahirrahmanirrahim.
Ya vedudu entellezi e’lente sirral mehabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlil esrari ve entellezi ekmelte zevatid dalibine bi nuril envari tecelleyte bil i’zzed daimi ven nuril gaimi a’lel ervahı velleftel eşbaaha ve ezhertel insane bi tekmili meratibil beyani ve ente tezidül ihsani li ehlil velayeti vel mui’ni bi ra’fetiked daimeti ehlil imani bil ma’rifeti ve husner rea’yeti eselüke Allahümme bi cemili âlaike ve cezilü ne’maike en tec-a’leni min evliyaike ellezine hüm fi fedlike ve ni’maike mütene’amune ve leke zakirûne ve li ne’maike şakirûne ve ileyke âyibûne ve ehıni hayatel ebedi ve kuvveti bike fi kabuli nuri vechike ve cûdike bi ahsenil mededi hatta le eteharruke illa eskünü illa ileyke ve la âhizün illa minke.Fe entel mümidu ehlil ı’rfani ve entel mükemmelu limen akbele a’leyke bil imtinan.

Aşık Etmek İçin Dua

0 Comments | This entry was posted on Mar 04 2014

Aşık etme, aşık etmek, sevdiğiniz kişiyi ya da eşinizi, sevgilinizi kendinize aşık etmek, en kuvvetli aşık etme büyüleri ile ve aşık etmek için dua ile aşık etmek için dualarla olur. Aşık etmek için dua, aşık etmek için dualar, kuvvetli aşk tılsımları ile yapıldığında kısa sürede etkisini karşı taraf üzerinde göstererek sevdiğiniz kişinin de size aşık olmasını, size olan duygularının aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesini sağlar.

Aşık etmek için dua, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için aşağıdaki dua okunur.

Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman .Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari

Bismillahirrahmanirrahiym.
iza cae nasrullahi velfethu.(2)ve reeytennase yedhulune fiy diynillahi efvacen.(3)fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü, innehü kane tevvaben.

Aşık Etmek İçin Büyüler

0 Comments | This entry was posted on Mar 02 2014

Aşık etmek için büyü, aşık etmek için büyüler, kendine aşık etmek için büyü ile yapılır. Yani aşık etmek için büyüler, tesirli aşk tılsımları ile yapılır ve sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişinin de size olması sağlanır. Tamamen size bağlanması gerçekleşir. Aşık etmek için büyülerin birçok yapılış şekli vardır. Ancak önemli olan kişilerin durumlarına ve yıldızlarına en uygun olan aşk büyüsünü yapmaktır. Çünkü aşık etmek için büyülerin tek bir metodu yoktur.

Aşık etmek için büyüler, aşk büyüleri ile ve aşık etmek için dua ile aşık etmek için dualar ile yani aşık etme duaları ile yapılır.

ALLAHÜMME YA VEDÜD YA VEDÜD YA VEDÜD YA ZEL ARŞİL MECİD YA MÜBDİ-U YA MUİYD YA FE’ALU LİMA YURİD ES ELÜKE Bİ NURİ VECHİKE VE SEYRANİ HÜBBİKE VE KULUBİ ENBİYAİKE VE EVLİYAİKE EN TELKİYE SECUCİN AHİN KECUCİN AHİN RECUCİN AHİN ŞECUCİN AHİN TECUCİN AHİN SECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİNZECUCİN AHİN DECUCİN AHİN ZECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİN

Erkeği Aşık Etmek İçin Büyü

0 Comments | This entry was posted on Şub 28 2014

Erkeği aşık etme, erkeği aşık etmek, erkeği kendine aşık etme büyüsü ile erkeği kendine aşık etmek için büyü ile yapılır.

Erkeği aşık etmek için büyü, erkeği aşık etme büyüsü, en kuvvetli aşık etme büyüleri ile yapılır. Erkeği aşık etmek için büyü, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır. Yani erkeği aşık etmek için büyü yapmak için bir şey yedirip içirmek gerekmez. Uzakta olan bir sevdiğiniz için de uzaktan yapılan aşk büyüleri ile erkeği aşık etmek için büyü yapılır.

Erkeği aşık etmek için büyü, en tesirli aşk büyüleri ile yapılmalıdır ki karşı tarafın duyguları da tamamen aşka, sevgiye, muhabbete dönüşsün.

Erkeği aşık etmek için dua, erkeği aşık etme duası olarak aşağıdaki dua okunabilir.

ان خفتم شقاق بينهما فابعثو ا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلا حا يو فق الله بينهما يصلح لكم اعمالكم سيهد يهم ويصلح بالهم ان امرأة خفت من بعلها نشوزاً او اعرا ظاً فلا جتاح عليهما ان يصلحا والصلح خير عسى الله ان يجعل بينكم والذ ين عاديتم منهم مودد

7 kere “Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman. Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari

Bağlama Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Şub 26 2014

Bağlama aşk büyüsü nasıl yapılır, bağlama aşk büyüleri nasıl yapılır, bağlama büyüsü ve aşk büyüsü, sevdiğiniz kişinin size olan duygularının aşk, sevgi, muhabbet olarak yoğunlaşması ve tamamen size bağlanması, gözünün sizden başkasını görmemesi için yapılır.

Bağlama aşk büyüsü, kuvvetli aşk büyüleri ile ve keskin bağlama büyüleri ile yapılır.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثو ا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلا حا يو فق الله بينهما يصلح لكم اعمالكم سيهد يهم ويصلح بالهم ان امرأة خفت من بعلها نشوزاً او اعرا ظاً فلا جتاح عليهما ان يصلحا والصلح خير عسى الله ان يجعل بينكم والذ ين عاديتم منهم مودد

 

Bağlama Aşık Etme Büyüsü

1 Comment | This entry was posted on Şub 24 2014

Bağlama aşık etme büyüsü, en tesirli aşk büyüleri ile yapılır. Bağlama aşık etme büyüsü, kuvvetli aşık etme büyüleri ile yapılır ve uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır. Kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, kendine aşık etme büyüsü, birini kendine aşık etme büyüsü, kendine bağlama aşık etme büyüsü ile canbar aşık etme büyüsü ile ve bağlama aşık etme duası ile yapılır.

Bağlama aşık etme duası için aşağıdaki dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahıym

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem.