ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Sevdiğini Aşık Etme Yolları

0 Comments | This entry was posted on Haz 23 2014


ask icin buyü

Sevdiğini aşık etme yolları arasında birçok farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında en etkili olan etkisini karşı taraf üzerinde doğrudan ve kısa süreden yöntem de sevdiğini aşık etme büyüsüdür. Sevdiğini aşık etme büyüsü, sevdiğiniz kişinin de size aşık olması, sizi sevmesi için yapılır. Bu yöntem hem sevgili için yani sevgilinizi kendinize tekrar aşık etmek için hem de karşılıksız aşk durumunda aşık olduğunuz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılır.

Aşık etme büyüsü de yapılırken genellikle uzaktan yapılan aşk büyüsü uygulanır. Yani aşık etmek istediğiniz kişiyi görmek, ona bir şey yedirip içirmek gerekmez.

Aşk Duası Büyü müdür

0 Comments | This entry was posted on Haz 21 2014

ask büyusü

Aşk duası büyü müdür sorusunun en net cevabı, zaten aşk duasının yani duanın büyüyle ilgisi olamayacağından açık bir şekilde bellidir. Yani aşk duası, büyü değildir. Büyü farklı bir şeydir. Büyü yapabilmek için saç, tırnak, elbise, büyü yapılacak kişiye ait eşya gibi şeyler gerekir. Yani sadece dua ile büyü yapılmaz.

Aşk dualarının birçok çeşidi vardır. Çok fazla aşk duası olduğu için asıl olarak en doğru çalışma yöntemi aşk vefkleriyle yapılan çalışmalardır. Çünkü her vefkin kendisine ait bir uygulaması ve yapılış şekli vardır. Bu şarta uygun olarak doğru bir şekilde yapılacak çalışmalarla sevdiğiniz kişinin kalbini kazanmanız mümkündür.

Aşk Duası Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Haz 16 2014

ask büyüsüüüü

Aşk büyüsü yapılırken belli aşk duaları da beraberinde okunur. Farklı farklı aşk duaları vardır. Ancak önemli olan ezbere bir dua okumak yerine aşk vefkleriyle birlikte aşk vefklerinin kendilerine ait uygulamalarını doğru bir şekilde yapmaktır. Çünkü aşk vefkleri aşk dualarıyla birlikte yapılır. Ve bu aşk dualarının yapılışlarının belli yöntemleri vardır. Bunları da doğru bir şekilde kuralına uygun olarak yapmak gerekir.

Aşk Büyüsü Yaptıranlar

0 Comments | This entry was posted on Haz 11 2014

imas

Aşk büyüsü yapışında birçok yöntem kullanıldığı bilinmektedir. Çünkü aşkla ilgili birçok sorun ve her aşk sorununa çözüm olarak da birçok aşk büyüsü metodu vardır.

Aşk büyüsü yaptıranlar, aşk büyüsü yapan medyumdan yardım alarak sevdiği kişiyi kendisine aşık etmek veya ayrıldığı sevgilisini ya da eşini geri getirmek, tekrar kalbini kazanmak, yakınlık, sevgi, aşk için amacına ulaşırlar.

Aşk Büyüleri Çeşitleri

0 Comments | This entry was posted on Haz 10 2014

ask büyusü

Aşk büyüleri birçok yapılış şekline dayanır. En büyük etken de doğru bir şekilde yapılmasıdır.

Aşk büyüsü yapılırken okunacak bir dua da aşağıdaki gibidir. Her gün düzenli olarak okunmalıdır.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Eski Sevgilini Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Haz 07 2014

ASK BUYUSU

Eski sevgilini aşık etmek için izlenen yollardan en etkili olanı ve karşı tarafa yani kendinize aşık etmek istediğiniz kişiye hissettirmeden yapılanı eski sevgilini aşık etme büyüsüdür.

Aşık etme büyüsünün etkisi ile eski sevgilinizin aklına girmeniz, size yeniden aşık hale gelmesi gerçekleşir ve aşk tılsımları düzenli olarak uygulandıkça karşı tarafın artık sizsiz duramayacak hale gelmesi sağlanır. Bir nevi geri getirme büyüsüdür.

Eski sevgilinizin yeniden kalbine girmeniz için keskin bir yoldur.

Aşkla Kendine Bağlama Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Haz 05 2014

ask sevgi buyusu

Aşkla kendine bağlama büyüsü, sevdiğiniz kişinin hem size olan duygularını aşka, sevgiye dönüştürmek hem de size bağlanması, gözünün sizden başkasını görmemesi için yapılır. Aşk bağlama büyüleri, ayrılan sevgililer için yapıldığı gibi birlikte olan sevgililerin birbirlerine olan bağının kuvvetlenmesi, daha çok yakınlık duyması, aşkı, sevgiyi, bağlılığı kuvvetlendirecek şekilde çalışmalardan yapılır.

Kız Arkadaşını Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Haz 03 2014

ask büyüsüüüü

Sevdiğiniz, aşık olduğunuz kız arkadaşınızı kendinize aşık etmek için yapılır kız arkadaşını aşık etme büyüsü.

Sevdiğiniz kız aynı iş yerinde veya okulda da olabilir veya farklı bir şehirde de olabilir. Önemli olan size olan duygularının aşka, sevgiye dönüşmesi ve onun aklına, kalbine girmeniz. Yani o kişinin de sizi sevmesi ve size aşık olması.

 

Kızı Kendine Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on May 31 2014

askk büyüsü

Bir kişi sevdiği bir kızı, bayanı kendisine aşık etmek, gönlünü kazanmak için aşağıdakı duayı öğle ile ikindi vakti arasında 2502 sefer okumalıdır.

Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim.

Aşk Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

0 Comments | This entry was posted on May 29 2014

ask bysuuuu

Aşk büyüsü yaptırmak istiyorum dediğiniz kişiyi aşk büyüsü ile kendinize aşık etmek, onun da sizi sevmesi, size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Aşk büyüsünün etkisi ile karşılıksız aşkınıza, sevginize karşılık bulmanız ya da ayrıldığınız sevgilinizin veya eşinizin kalbini tekrar kazanmanız gerçekleşir.

Aşk büyülerinin yapılışı birçok yönteme dayandığından uzaktan yapılan aşk büyüleri de vardır. Yani illa sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişiye bir şey yedirmeniz, içirmeniz gerekmez. Farklı bir şehirde de olabilir. Çok yakında da olabilir. Önemli olan şartlara uygun olacak şekilde aşk büyüsü yapmaktır.