ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Etkili Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Nis 22 2014

Etkili aşk büyüsü yani etkili aşk büyüleri, aşk tılsımları ile aşk vefkleri ile yapılır.

Etkili aşk büyüleri ve etkileri aşk büyüleri nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından bilgi ve destek alabilirsiniz.

Etkili aşk büyüleri, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır. Aşk büyülerinde amaç karşı tarafı kendinize aşık etmek, sevdiğiniz aşık olduğunuz kişinin de duygularının sevgiye, aşka dönüşmesi için yapılır.

Etkili aşk büyüleri, ayrıldığınız sevgilinizi ya da eşinizi geri getirmek için yapıldığı gibi sevgilinizin veya kocanızın, karınızın da size olan duygularının aşka, sevgiye dönüşmesi için de yapılır.

Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Nis 20 2014

Etkili aşk büyüsü, kuvvetli aşk büyüsü, adından da anlaşılacağı gibi en etkili aşk büyüleriile en tesirli aşk tılsımları ile yapılır.

Aşk büyüsünün etkili olması demek, istediğiniz kişiyi yani karşı tarafı en etkileyecek aşk büyüsünü yaparak olur. Aşk büyülerinin birçok yapılış şekli vardır. Önemli olan kişilerin yıldızlarına en uygun olan aşk büyüsünü yapmaktır. Yani ezbere, sıradan bu etkiliymiş ya da bu yapıldığı zaman sevgiliyi kendine aşık ediyormuş diyerek sıradan bir şeyler yapmak doğru bir şey değildir.

O şekilde bir şey yapmak işleri daha da karıştırabilir. Bu yüzden aşk büyüsü yapan medyumdan yardım almak en doğru olandır.

Keskin Aşk Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Nis 18 2014

Keskin aşk büyüsü yani çok etkili aşk büyüsü, aşk tılsımları ve aşk vefkleri ile yapılır. Keskin aşk büyüsünün etkisinin yüksek olması, kişilerin yıldızlarına ve durumlarına en uygun çalışmalar ile yapılmasından kaynaklanır. Yani herkes için aynı çalışma yapılmaz. Önemli olan herkesin etkilenme derecesine göre etkili aşk büyüsü hazırlamak ve doğru bir şekilde uygulamaktır ki karşı taraf aşk büyüsünden etkilenerek size olan duyguları aşk, sevgi, muhabbet olarak yoğunlaşsın. Ayrıysanız geri geri gelsin.

Sadece Beni Sevsin Duası

0 Comments | This entry was posted on Nis 16 2014

Sadece beni sevsin duası veya sadece beni sevsin büyüsü, eşinizin ya da sevgilinizin sadece sadık kalması, sadece sizi sevmesi, size aşık olması ve aklında, kalbinde sizden başkası olmaması için yapılır.

Sadece beni sevsin büyüsü yani sadece beni sevmesi için büyü, en etkili aşk büyüleri ile ve kuvvetli bağlama büyüleri ile yapılır. Böylece yapılan aşk büyüsü ve bağlama büyülerinin etkisi ile eşinizin veya sevgilinizin size olan yakınlığı, aşkı, muhabbeti artar. Sadece size bağlı olur. Bir başkası kendisiyle ilgilense bile aklını, kalbini çelemez.

Aşk Büyüsü Yaptırma

0 Comments | This entry was posted on Nis 09 2014

Aşk büyüsü yaptırma ya da aşk büyüsü yaptırmak, aşk büyüsü yapan medyum, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için ya da ayrıldığınız eşinizi ya da sevgilinizi kendinize yeniden aşık etmek için yapılır.

Aşk büyüsü yaptırmak istiyorum diyen birisi, aşk büyüsü yapan medyumdan yardım almalıdır. Çünkü, aşk büyüsü gibi konular kişilerin kendi başlarına yapmaları doğru olan şeyler değildir. Yapılacak bir yanlışlık işleri geri dönülmeyecek şekilde olumsuz etkileyebilir. Diğer bir konu da aşk büyüsü yapılışında uygulanacak birçok yol vardır. Yani farklı aşk büyüsü yöntemleri vardır. Önemli aşk büyüsü yapılacak kişilerin durumlarına ve yıldızlarına en uygun olan aşk büyüsü çalışmasını yapmaktır. Ezbere yapılacak bir çalışma etkili veya yeterli olmayabilir. Kuvvetli aşk büyüsü denilen çalışma , kişiler için en uygun aşk büyüsü yaparak olur.

Ayrıldığın Sevgilinin Araması İçin Dua

0 Comments | This entry was posted on Nis 01 2014

Ayrıldığın sevgilinin araması için dua yani eski sevgilinin araması için dua aşağıdadır. Aşağıdaki aşk duası her gün akşam saati 1456 sefer okunur aralıksız bir şekilde.

ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.

Ayrıldığın sevgilinin hemen araması için dua olarak hemen bu duayı oku sevgilin hemen arar gibi bir şey söylemek yanlış olur. Tövbe haşa kimse “Allah” değildir. O tür acil durumlarda geri getirme büyüsü ya da geri getirme vefki yaptırmak daha doğru olur.

Sevgilimi Kendime Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Mar 25 2014

Sevgilimi kendime aşık etme, sevgilimi kendime aşık etmek, en tesir aşk büyüleri ile yapılır.

Sevgilimi kendime aşık etme büyüsü, ayrıldığınız sevgilinizi geri getirmek için, yeniden aklına girmek için yapıldığı gibi aranızın bozuk olduğu, dargın, küs olduğunuz sevgiliniz için aranızın düzelmesi için yapılır.

Sevgiliyi aşık etmek okunacak dua aşağıdadır.

Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*
Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*
Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*
Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah

Allahümme ya camianasi liyevmin
la raybe fiyhi innallahe
layuflifül miy’adi icma beyni ve beyne

Beni Sevsin Duası

0 Comments | This entry was posted on Mar 20 2014

Beni sevsin duası, beni sevmesi için dua, sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişinin de sizi sevmesi ve size aşık olması için yapılır.

Sevdiğim kişinin de beni sevmesi için okunacak dua;

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi ellezi cealel kurane şifaen likülli elim ve cealel ediatel masurete sebeben lisıhhati külli sekim. Vessalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve salli ala cemil enbiyai vel mürselin vel evliyai ves salihin bi hürmetil kuranil mübin.
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyyake nestain ihdınas sıratal mustakim sıratellezine enamte aleyhimgayril mağdubi aleyhim velad dallin. Her gün1098 sefer okunur.

Beni Sevsin İstiyorum

0 Comments | This entry was posted on Mar 18 2014

Beni sevsin istiyorum, beni sevmesini istiyorum dediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılacak olan çalışma kendine aşık etme büyüsüdür, bana aşık olsun büyüsüdür.

Sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişinin sizi sevmesi, size aşık olması için okunacak dua;

allahu la ilahe illa hüvel hayyul Kayyum`allahula ilahe illa huvel aliyul hakim.
allahu la ilahe illa huves Semiul alim`allahu la ilahe illa huver rahmanürrahim
allahu la ilahe illa huvel Vahidul Ehad`allahu la ilahe illa huvel Ferdül Varid.
allahu la İlahe illa huve raufur rahim`allahu la ilahe illa huvel azizur rahim.
allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu`allahu la ilahe illa huvel ahadus Samedu.
allahu la ilahe illa huvel Fettal alim`allah la ilahe illa huvel azizu alim.
allahu la illa huvel hannanl Mennanl Deyyan`allahu la ilahe illa huvel adirul Kahiru.
alahu la ilahe illa huver-rafiul alim`allahu la ilahe illa huver-rabbül arşul azim.
allahu la ilahe illa huvel Melikul Kudüs`allahu la ilahe illa huvel hamdul mubin.
allahu la ilahe illa huvel Baisl Varis`allahu la ilahe illa huvel Esmaul hüsna.
huvel hayy la ilahe illa huve Fadiu MuhlisineLehuddiyn` Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.
Velhamdu-lillahi rabbil alemin

Beni Sevsin Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Mar 16 2014

Beni sevsin büyüsü, beni çok sevsin büyüsü, en etkili sevgi büyüleri ile ve aşk büyüleri ile yapılır. Aşk büyülerinin etkileri ile sevdiğiniz kişinin yani sevgilinizin ya da eşinizin de sizi sevmesi, size yakınlaşması, size aşık olması sağlanır.

Beni sevsin büyüsü, kocanızın, eşinizin, sevdiğiniz kişinin ya da sevgilinizin size daha çok aşık olması, aranız bozuksa düzelmesi ya da aşkınızın, sevginizin, muhabbetinizin artması için yapılır.

Beni sevsin duası için aşağıdaki dua düzenli olarak okunur;

Bismillahirrahmanirrahim,
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.