ÜNLÜ MEDYUM ŞAHMARAN

RSS

Aşıklar Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Ara 11 2013

ask icin buyu Aşıklar Büyüsü

Arabi Ayin Ilk Cuma Günü 25 Cm Kiriş Alinir Sirkeye Batirilir Tenha Bir Mekanda üzerine Okunmaya Başlanir 7 Düğüm Atilir
1.düğümde:ma Ağna Anni Maliyeh
2.düğümde:heleke Anni Sultaniyeh
3.dügümde:huzuhu Fe Gulluhu Sümmel Cehiyme Sallahü
4.düğümde:izessemaün şakkat
5.düğümde Ve Ezinet Lirabbüha Hukkat
6.düğümde:ahiyyen şerahiyyen
7.düğümde:kevser Suresi Okunur
Düğümler Bitince :ya Rabbi Falan Bin Falanin Aklini Fikrini 366. Damarlarini Muhabbetle Kendi üzerime Bağladim virgulll Aşıklar Büyüsübiran Bensiz Duramasin Rahati Huzuru Kalmasin Yemesin Içmesin Uyumasin Taki Bana Kavuşuncaya Dek Denir Ve Bu Kiriş Ağir Bir Taşin Altina Gömülür.

Aşık büyüsü, aşık büyüsü nasıl yapılır, aşıklar büyüsü nasıl yapılır, aşıklar büyüsü, aşık büyüleri hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından yardım alabilirsiniz.

Aşk Büyüsü Yapmak

0 Comments | This entry was posted on Ara 07 2013

ask büyüsu Aşk Büyüsü Yapmak

Aşk büyüsü yapmak, aşk büyüsü yapma, sevdiğiniz kişinin de size aşık olması için yapılan aşk tılsımlarıdır.

Aşk büyüleri, ayrılan sevgilileri bir araya getirmek için de yapılır, dargın, küs eşleri, sevgilileri birleştirmek için de yapılır.

Aşk büyüsü yapmak, aşk büyüsü yapmak istiyorum, aşk büyü yapmak istiyorum, aşk büyüsü yaptırmak istiyorum diyorsanız İLETİŞİM sayfasından bilgi, yardım alabilirsiniz.

Düşmanın üzerine cin göndermek suretiyle o kişinin işini gücünü sağlığını ve aile düzenini bozarak o kişiyi kendi canının kaygısına düşürmek ve sizle uğraşmasına fırsat vermemek için;
Gece yarısı kalkılır ve iki rekat namaz kıldıktan sonra namaz bitiminde oturdugun yerden kalkmadan 101 kere……………………………………duas ı okunur ve her 10 kerede ve 1 de……….suresi okunur ve bu sayede bu sure 11 kere okunmuş olur.Daha sonra ise 1 adet yumurta tepesinden çiviyle delinir ve beyazı akıtılır sarısı yumurtada bırakılır.bu yumurtanın üzerine 131 kez……duası okunup bu yumurta gün doğmadan önce izbe ve metruk bi yere veyahut bi mezara gömülerek arkaya bakmadan uzaklaşılır ise o kişiyi belalar hiç ummadığı yerlerden sarar ve eğer ıslah olmazsa cezaya bitarafillah çarptırılarak sonu ölümle neticelenir.

Aşk Büyüsü Yapma

0 Comments | This entry was posted on Ara 05 2013

img Aşk Büyüsü Yapma

Aşk büyüsü yapma, aşk büyüleri yapma, en etkili aşk tılsımları ile en güçlü aşk büyüleri ile yapılır.

Aşk büyüsü yapmak istiyorum, aşk büyüleri yapmak istiyorum diyen birisi İLETİŞİM sayfasını ziyaret ederek yardım alabilir.

Cinler ile irtibata geçirilecek kişi içi su dolu bir leğen içine sokulur. Sol baş parmağına bir damla kırmızı mürekkep damlatılır ve şu sözleri tırnak da şekiller zuhur edene kadar tekrar etmesi söylenilir. Burada ki sudan maksat cinlerin o sudan enerji alması içindir. Cinler hep su olan yerlerden zuhur ederler.

Alıntı
Biheltayfin. Eşmatunin. Behleşin. Behlehleyuşin. Kenudin. Henudin. Ya Meymunin.

Kişi cin’e görmek istediği şeyleri söylesin ama istikbal den bişi sormasın. Yalnızca geçmiş ve şimdiki zamandan haber alsın.

Not : Okuma sayısı verilmeyecektir.

Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Ara 03 2013

aşk için büyu Uzaktaki Birini Kendine Aşık Etme

Uzaktaki birini kendine aşık etme büyüsü, uzaktaki birini aşık etme büyüsü, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır.

Uzaktaki birini kendine aşık etme büyüsü, uzaktaki birini kendime aşık etme büyüsü, en etkili aşk büyüleri ile yapılır.

Uzaktaki birini kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, uzaktaki birini kendime aşık etme büyüsü nasıl yapılır hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından bilgi alabilirsiniz.

şems velleyl duha inşirah kulillahümme malikelmülk biğayri hisaba.kadar.bu surelerin her biri her gece 40′ar defa 40 gün boyunca
ara vermeden okunursa o kimseyi uykusunda veya uyanıkken kimya bilimini öğretecek kimseyi allahü teala gönderir.bu duada (70)defa okunur. besmele.allahümme inni es’elüke bi kudretike ala külli şey’in ve teshirüke li külli şey’in.ya ehad ya samed ya vitir ya hayy ya kayyum.en tüsalli ala seyyidina muhammed ve en tüsahhirli el ilmüllezi
setertehü ala kesirin min halkıke ve ekremte bihi kesiren min ibadike
ya kafi ya gani ya muğni ya fettah ya hadi ve ağnini bihi ammen sivake
inneke malikel mülki ve biyedike mekalidüssemavati vel ardı ve ente ala külli şey’in kadiyr.

En Etkili Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır

0 Comments | This entry was posted on Ara 01 2013

ask büyusüu En Etkili Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır

Bir mumdan bebek hazırla ve yine kurbanın adını bebeğe koy.Ekleyeceğin özel eşyalar büyüyü daha da sağlam kılar. Devam etmeden önce çok öfkeli olmak gerekir ve bu öfkei bebeğe yansıtmalı. Odundan bir şiş yapılır ve tüm öfkeyle bebeğe geçirilir. Bunu şimdi tıpkı kızartırmış gibi ateşin üzerinde gezdirilir.

En etkili aşk büyüleri, en kuvvetli aşk büyüsü ile en keskin aşk büyüleri ile yapılır.

En etkili aşk büyüsü nasıl yapılır, en etkili aşk büyüleri nasıl yapılır, en kuvvetli aşk büyüsü nasıl yapılır, en tesirli aşk büyüsü, kişilerin durumlarına ve yıldızlarına en uygun olacak şekilde yapılır. Yani uzaktan yapılan aşk büyüleri ile de yapılabilir, daha farklı şekilde de yapılabilir.

En etkili aşk büyüleri hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

Birini Kendime Aşık Etme Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Kas 29 2013

2ewzm7k1 Birini Kendime Aşık Etme Büyüsü

meşru bir maksat ve sorunun halledilmesi için yapılır. o kişiyi senin maksadını yapmaya mecbur kılar.pazar gününden başlamak üzere 3 gün oruç tutulur. ve her gece aşagıdaki dua 1000 defa okunur.pazartesi gecesinden başlanılacak okumaya salı ve çarşamba geceleri okunacak.okuma esnasında fiyne çiçegi tohumu yakılarak buhur edilecek.3. gece ALLAHın izniyle hüddam niyet olunan kimseye gider.okunacak dua”bimüştalihın talihın alicin acernecin biızzeti behın ecib ya meymune bişiddetil iradi bikuvveti cebraiyle binefhati israfiyle bisatveti miykaiyle bikabzatin azraiyle ecip ya meymune vef al ma emürtüke bihi bihakkı yahü yahü in kanet illa sayhaten vahıdeten feiza hüm cemiyun ledeyna muhdarune.ve innehü lekasemün lev talemüne azıymün ecip ya meymune barekallahü fiyhe ve aleyke.” duanın içinde ‘ma emertüke bihi’ dedikten sonra matlup olan şey ne ise o zikredilir.

Birini kendime aşık etme büyüsü, birini kendine aşık etme büyüsü, sevdiğiniz aşık olduğunuz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılan kuvvetli aşk büyüsüdür.

Birini kendime  aşık etmek için büyü ile ilgili yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eski Erkek Arkadaşımı Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Kas 28 2013

2ewzm7k Eski Erkek Arkadaşımı Aşık Etme

Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ve huvel’aziyzulhakiymu
Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani’atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsari.
Ve lev la en keteballahu ‘aleyhimulcelae le’azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti ‘azabunnari.

Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul’ıkab

ya men hakeza es elüke bi hakkı hazihil esmai en tüsalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve en tefale

Eski erkek arkadaşımı aşık etme, eski erkek arkadaşımı aşık etmek, yani ayrıldığınız erkek arkadaşınızı kendinize aşık etmek, en etkili aşk büyüleri ile olur. Eski erkek arkadaşımı aşık etme büyüsü, eski erkek arkadaşımı kendime aşık etme büyüsü, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır.

Eski erkek arkadaşını aşık etme büyüsü, eski erkek arkadaşını kendine aşık etme büyüsü hakkında yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eski Sevgilim Tekrar Bana Aşık Olsun

0 Comments | This entry was posted on Kas 27 2013

hbr Eski Sevgilim Tekrar Bana Aşık Olsun

Eski sevgilim tekrar bana aşık olsun, sevgilin tekrar sana aşık olsun diyen birisi, sevgilim tekrar bana aşık olsun büyüsü ile sevgilin tekrar sana aşık olsun büyüsü ile aşık olduğu sevgilisini, sevdiğini tekrar kendisine aşık edebilir.

Eski sevgilim tekrar bana aşık olsun büyüsü, eski sevgilin tekrar sana aşık olsun büyüsü, en etkili aşk büyüleri ile yapılır. Ayrıldığım sevgilim tekrar bana aşık olsun büyüsü, ayrıldığın sevgilin tekrar sana aşık olsun büyüsü, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile yapılır.

Sevgilimin tekrar bana aşık olması için büyü hakkında yardım ve bilgi almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

yeni kesilmiş bir koyun kalbini alıyorsunuz gece vakti 41 toplu iğneye 41 yasin okuyotsunuz.her bir tplu iğneye tek tek okuyorsunuz. ve her okuduğunuzda toplu iğnenin ucunu yakıp koyun kalbine saplarken Allah’ım bu saplanan toplu iğne gibi şu da benim aşkımdan yansın ………………söylüyotsunuz. 41 taneyi tamamladıktan sonra kalbi kül oluncaya kadar yakıyorsunuz. sonra ayak değmeyen yere serpin.kalp yanarken de dileğinizi söyleyin.içiniz yana yana yapın.ben yaptım inanarak yaptım ve oldu.

Ayrıldığım Erkek Arkadaşımı Aşık Etme

0 Comments | This entry was posted on Kas 26 2013

ask byusu Ayrıldığım Erkek Arkadaşımı Aşık Etme

Celp Etmek için
Aşağıdaki Vefki yedi adet kağıt üzerine veya bir bez üzerine yaz. Eğer bez üzerine yazarsan her gece kandilde birini fitil olarak yak. Kağıda yazarsan her gece birini ateşte yak
Fitil veya kağıt yanarken üçyüzoniki ( 312 ) defa Ya Rakib ismi şerifini oku. Yedi gece bu tertip üzere devam edersen matlubun sana celb olur.
Yazılacak Vefk budur:
sanstitreah Ayrıldığım Erkek Arkadaşımı Aşık Etme

Vefkin etrafına Ayetel Kürsi ile günlerin Ulvi ve ardi meleklerini şu tertip üzere yazarsın.

بِـسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِاَللهُ لاَاِلَه اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهَ مَافِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى اْلاَرْضِ مَنْ ذاَ الَّذىِ يَشِفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّبِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيِّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِـىِّ الْعَظِيمِ رُوقْيَائِيلْ جَبْرَائِيلْ سَمْسَمَائِيلْ مِيكَائِيلْ صَرْفَيَائِيلْ عَنْيَائِيلْ كَسْفَيَائِيلْ مُذْهِبْ مُرَّةْ اَحْمَرْ بُرْقَانْ شَمْهُورَشْ اَبْيَضْ مَيْمُونْ

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rukyail Cebrail Semsemail Mikail Sarfeyail Anyail Kesfeyail Müzhib Mürre Ahmer Bürkan Şemhureş Ebyad Meymun

Eski erkek arkadaşımı aşık etme, eski erkek arkadaşımı aşık etmek, eski arkadaşımı aşık etme büyüsü ile eski erkek arkadaşımı kendime aşık etme büyüsü ile olur. Eski erkek arkadaşını aşık etme büyüsü, eski erkek arkadaşını kendine aşık etme büyüsü, uzaktan yapılan aşk büyüleri ile olur.

Eski erkek arkadaşımı aşık etmek için büyü ile ilgili yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü

0 Comments | This entry was posted on Kas 25 2013

aşk için büyu2 Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü

Sevgiliyi aşık etme büyüsü, sevgilimi aşık etme büyüsü, sevgilini aşık etme büyüsü, sevdiğiniz, aşık olduğunuz sevgilinizin de size aşık olması, sizi sevmesi için yapılan en tesirli aşk büyüsüdür.

Sevgiliyi kendine aşık etme büyüsü, sevgilimi kendime aşık etme büyüsü, sevgilini kendine aşık etme büyüsü, ilişkinin durumuna göre, kişilerin yıldızlarına uygun olacak şekilde uzaktan yapılan aşk büyüleri ile de yapılır.

Sevgiliyi aşık etme büyüsü nasıl yapılır, sevgiliyi aşık etme büyüsü yapmak hakkında yardım almak için İLETİŞİM sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil erdu zilzaleha. Ve ahracetilerdu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bienne rabbeke evha leha. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav amalehüm. Fe mey yamel miskale zerratin hayray yerah. Ve mey yamel miskale zerratin şerray yerah. Kale ifritin minel cini ene atike bihi kalbe en teküme min makamike ve inni aleyhi le kaviyyün emin. Aksin aksin kashüsin kashüsin keslihin keslihin keykemüsin keykemüsin enühın enühın yeücin yeücin tevekkelü ya huddame hazihil surei zilzal bi celbi “matlubun ismi” fela uksimü bi mevakin nücüm. Ve innehü le kasemün lev talemüne azim. Tevekkelü ya huddame hazihil surei zilzal bi ihrakı kalbe “matlubun ismi” ala mehabeti “sizin isminiz”. Allahümme sehhirli kalbi “matlubun ismi” ala mehabbeti “sizin isminiz” bi hakki ve bi hürmeti surei zilzal bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyisin.

Uygulamanın yapılış şekli:

Gece yarısında sonravirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü bir ocakta tavanın üzerine zeytin yağıvirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü üzerine de kırmızı pul biber dökeceksinizvirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü ve ağır ateşte kavuracaksınızvirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü pul biberler zeytin yağı ile kavrulurken yukarıdaki Zilzal suresinin muhabbet nevisi için hazırlanmış tertibinivirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü ”matlubun ismi” ve “sizin isminiz” yerlerini doldurarak 13 defa okuyacaksınızvirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü pul biberleri ağır ateşte siyah renge bürünene kadar kavuracaksınızvirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü daha sonra tavadakileri bir kaba boşaltıp rüzgar alan bir yere ağzı açık konumda bırakacaksınız.

Not2: Uygulama bittikten sonravirgulll Sevgiliyi Aşık Etme Büyüsü tavayı temizlerken bir defa Cin suresi okuyup üflerseniz tavayı başka bir uygulama yaparken tekrar ve tekrar kullanabilirsiniz.